مجموعه فناوری اطلاعات ابرپردازان جوان اندیش به منظور فعالیت در زمینه ی فناوری تاسیس گردید و راه رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت و تکنولوژی استان و کشور با همراهی نیروهای متخصص بومی استان سیستان و بلوچستان در پیش گرفته است.

شرکت ابرپردازان تولید تخصصی نرم افزار

شرکت ابرپردازان جوان اندیش از شرکت های فعال در حوزه های استارتاپی استان و کشور می باشد.